Door middel van lidmaatschap van GlennGer Databank
wordt uw bedrijf ingeschreven volgens de internationale
branchecoderingen die gehanteerd worden door de
Kamers van Koophandel. Naast aanvragen en aanbiedingen
via de officiële instanties kunnen wij ook buitenlandse
handelsinformatie verstrekken, die wij uit eigen bron
vergaard hebben.