EAN Nederland is er voor u!

U wilt atikelen uniek identificeren, snel en
foutloos communiceren met uw handelspartners?
U streeft naar kwaliteitsverbetering en kostenbesparing
in uw kostenbesparing in uw bedrijfsprocessen?

Dat kan met behulp van automatische identificatie en
elektronische communicatie. EAN Nederland heeft daarvoor
twee wereldwijd geaccepteerde standaards:

•het EAN-codesysteem: (streepjes) codes voor het wereldwijd uniek
identificeren van artikelen, logistieke eenheden, adressen, relaties
en bedrijfslocaties;
EANCOM®:De internationale standaard voor elektronische
communnicatie (Electronic Data Interchange, EDI) binnen
handel, industrie, transport en logistieke dienstverlening.

EAN Nederland helpt u met effectieve producten en diensten om
de invoering van deze standaards gemakkelijk te maken.
Samen met uw handelspartners kunt u zo sneller, beter
en tegen lagere kosten voldoen aan de vraag in de markt.