Behalve handelsbemiddeling
geeft GlennGer DataBank
haar leden ook informatie over
kortingen die zij middels
het lidmaatschap krijgen bij
organisaties, waarmee
GlennGer DataBank sluitende
afspraken heeft gemaakt.